Siipi-avustajat

Nuortentila Siivessä on avoin nuortenilta joka tiistai klo 17-21 ja joka perjantai klo 17-23. Nuortenilloissa on pääasiassa vapaata oleilua, joka illassa on hartaus ja joskus myös muuta ohjelmaa. Muutaman kerran kaudessa järjestetään bändi- ja muita teemailtoja. Siiven avoimissa nuortenilloissa toimii niin nuoria kuin aikuisiakin vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä.

Jokaisessa illassa toimii kaksi yli 16-vuotiasta nuorta avustajaa ohjaajien apuna. He huolehtivat tarjoiluista, tilojen siisteydestä ja sovittaessa hartauksista tai muusta ohjelmasta. Avustajille maksetaan palkkiota tiistai-illoista 10€ ja perjantai-illoista 15€.

Täysi-ikäiset aikuiset avustajat toimivat illoista vastaavan nuorisotyönohjaajan, papin tai muun seurakunnan vakityöntekijän työpareina. Heidän tehtäviinsä kuuluu läsnäolo, nuorten kanssa oleminen, turvallisuudesta huolehtiminen, hartaudet omilla vuoroillaan, mahdollinen ohjelma ja kevätkaudella rippikoululaisten ohjaaminen. Aikuisille vapaaehtoisille maksetaan palkkiota tiistai-illoista 30€ ja perjantai-illoista 45€.

Lisäksi työntekijät ja avustajat kokoontuvat 2-3 kertaa kaudessa kokouksiin jakamaan työvuorot ja sopimaan käytänteistä. Lisäksi järjestetään muutamia koulutusiltoja, jotka auttavat ja tukevat nuorisotilatyön tekemisessä.

Jos vapaaehtoistyö Siiven nuorteniltojen avustajana kiinnostaa, ole yhteydessä Jukkaan tai Toniin!

Toni Majola
Erityisnuoristoyönohjaaja
040 559 1736
toni.majola((miuku))evl.fi

Jukka Silventoinen
vs. nuorisotyönohjaaja
040 835 1615
jukka.silventoinen((miuku))evl.fi