Tukea ja apua

Tuemme, autamme ja neuvomme

Erityisnuorisotyö auttaa nuoria ja heidän vanhempiaan kasvukivuissa. Kiusaaminen, arkuus, rajattomuus, päihteet ja muut kriisit ovat työmme ydinkysymyksiä.

Kokoamme pienryhmiä, järjestämme retkiä, koulutamme vapaaehtoisia ja tapaamme nuoria myös kahden kesken.

Erkkarit siis tukevat, neuvovat ja auttavat

  • arjen asioissa
  • itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä
  • päihdeasioissa
  • ihmissuhdeasioissa
  • seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • hengellisissä kysymyksissä
  • kriiseistä selviytymisessä
  • vankeuteen liittyvissä kysymyksissä

 

Yhdessä nuoren ja hänen läheistensä kanssa etsimme toimivia ongelmanratkaisumalleja. Työssä käytämme sielunhoidollisia sekä toiminnallisia menetelmiä, joilla tuetaan persoonallisuuden kasvua.